Wie ben ik
 Port folio
 CV
Algemene voorwaarden
 Links
 Contact

Personalia

Naam:                                                                  Alfred Hamstra

Geboortedatum                                                 13 april 1971

Adres                                                                   Jukwerd 2, 9746 CN Groningen

Telefoon                                                              06 - 270 979 22

Email                                                                   info@buro-ro.nl

Website                                                               www.buro-ro.nl

Burgerlijke staat                                                gehuwd, 2 kinderen

Rijbewijs                                                              A en B

Talenkennis                                                         Nederlands, Fries, Engels en Duits

 

Opleidingen

1994 – 1999                                                        Rijksuniversiteit Groningen Technische Planologie

                                                                              Opgeleid in de volgende facetten van de planologie:

Technische Planologie, Ruimtelijk Functioneel Ontwerpen, Plan en projectevaluatie, Waterbeheer, Milieuplanning, Infrastructuurplanning, Methoden & Technieken van Ruimtelijke analyse, Geographical Information Systems en Multivariate statistiek.

Juni 1998 – Mei 1999                                        Afstudeeronderzoek: “Toekomstverkenningen – Waarzeggen of waarmaken”

September 1996 – Februari 1997                    Leeronderzoek: “De ruimtelijke implicaties van bouwen in hout versus bouwen in beton”

Maart 1995 – Augustus 1996                           Externe studie: Universiteit van Joensuu, Finland. Ervaring opgedaan met geografische-, bosbouw-, milieukunde- en Finse cultuurvakken.

 

1990 – 1994                                                        Rijkshogeschool Groningen Civiele techniek

Februari 1994 – Juli 1994                                Afstuderen: Karteren campus-complex en lokaliseren / evalueren problematiek aan het ‘Technical and Educational Institute’ van Patras, Griekenland.

November 1993                                                  Studiereis: Technisch Planologisch congres over de problematiek van een deel van de stad Stettin, Polen

 

1987 – 1990                                                       MTS Drachten Weg en Waterbouwkunde

 

1983 – 1987                                                       MAVO Surhuisterveen

 

werkervaring

 

April 2007 – heden                                           Zelfstandig ondernemer buro-RO

Augustus 2013 – heden                                    Projectleider Projectplan Windpark Ketelmeerzoom

Juli 2013 – heden                                              Adviseur windenergie Provincie Groningen

Mei 2012 – april 2013                                     Adviseur Centrum Wind, stichting HWF, Provincie Flevoland

April 2012 – december 2012                           Projectleider OBS inbreidingslocatie Paterswolde-Noord, gemeente Tynaarlo

Januari 2012 – heden                                       Adviseur BroekhuisRijs advisering

Januari 2012 – april 2013                               Projectleider Gezondheidscentrum Oude Pekela, ism Broekhuis Rijs Advisering

Maart 2011 – december 2012                         Projectleider Centrumplan Eelde, gemeente Tynaarlo

Januari 2011 – oktober 2011                          adviseur gebiedsontwikkeling, gemeente Steenwijkerland

November 2010 – december 2011                  Projectleider Zuidoevers, gemeente Tynaarlo

Maart 2010– oktober 2010                              Projectleider Functionele Accommodatie Dijkveld, gemeente Assen

Maart 2010– oktober 2010                              Projectleider Assen Zuid, gemeente Assen

Januari 2010 – juni 2010                                 Wonen en Windenergie ism Veenenbos en Bosch, Provincie Flevoland

september 2009 – december 2010                 Projectleider Oosterbroek  Oldemarkt, gemeente Steenwijkerland

april 2009 – december 2010                           Projectleider De Schans Steenwijk, gemeente Steenwijkerland

april 2009 – mei 2010                                      Adviseur proces Oostermeenthe Steenwijk, gemeente Steenwijkerland

februari 2009 – december 2009                     Advisering windturbines Oostvaarderswold, Provincie Flevoland

augustus 2008 – juni 2009                              Adviseur centrumontwikkeling De Wijk, gemeente De Wolden

april 2008 – februari 2010                              Projectleider woningbouwlocatie Oude Tolweg zuid, Zuidlaren, gemeente Tynaarlo

februari 2008 – december 2008                     Opstellen ruimtelijke onderbouwingen voor diverse opdrachtgevers

januari 2008 – mei 2008                                 Advisering rendabiliteit windturbines, Provincie Flevoland

oktober 2007 – mei 2008                                 Projectleider Integraal Groencompensatieplan, gemeente Emmen

september 2007 – maart 2008                        Projectleider diverse woningbouwlocaties, gemeente Emmen

mei 2007 – december 2007                              Rekenkameronderzoek Grote Projecten, gemeente Assen

april 2007 – februari 2010                               Projectleider woningbouwlocatie Groote Veen, Eelde, gemeente  Tynaarlo

april 2007 – oktober 2008                               Coördinator woningbouwprojecten / adviseur afdelingshoofd, gemeente De Wolden

april 2007 – oktober 2008                               Projectleider diverse woningbouwlocaties (Ruinen, Ruinerwold, Zuidwolde, Koekange en Kerkenveld), gemeente De Wolden

 

Juli 2006 – Maart 2007                                     DHV advies bv, Projectleider RO

                                                                               Opbouwen RO adviesveld, Objectieve en kritische analyse lopend grootschalig woningbouwproject Nieuwveense Landen, Koppelkansenstudie bedrijvigheid – Centrale As, Centrumscan Dokkum, Opstellen Strategisch woonplan De Wolden, Ontwerpen Format aanbesteding woningbouwgrond aan ontwikkelaars.

 

Mei 2005 – April 2006                                      Gemeente Raalte (via Romte bv), Coördinator REO

                                                                               Dagelijkse coördinatie van werkzaamheden,  Projectleider woningbouwlocaties en industrieterrein, aanspreekpunt voor B&W namens de afdeling REO.  Opstellen Stedenbouwkundige Programma van Eisen en startnotities. Aansturing en uitbesteding Rood voor Rood regeling. Adviseur Toekomstvisie Heino.

 

Januari 2005 – Mei 2005                                 Provincie Flevoland (via Romte bv), Beleidsmedewerker Omgevingsplan

                                                                               In het kader van het Omgevingsplan 2006 formuleren van maatschappelijk, financieel, ruimtelijk en technisch haalbaar beleid voor windturbines.

September 2004 – Maart 2005                      Gemeente Rijssen – Holten (via Romte bv)  Planoloog       

                                                                               Opstellen diverse ruimtelijke plannen zoals Plan van Aanpak, startnotities en Nota`s van Uitgangspunten. Adviseren college over ruimtelijke ordeningsaanvragen van burgers en instellingen. Intake nieuwe initiatieven.

 

Oktober 1997 – Augustus 2004                      Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Osdorp (1e jaar via Multec detachering), Planoloog / Stedenbouwkundig adviseur

                                                                               Opstellen diverse ruimtelijke plannen zoals Stedenbouwkundige Plannen, Nota`s van Uitgangspunten en startnotities. Uitvoeren planologische onderzoeken, onder andere voor ontwikkelingsstrategie Osdorp, woonwagencentrum, Schiphol  en diverse Ruimtelijke onderbouwingen voor artikel 19 procedures. Toekomstvisie Osdorp. Opstellen van beleidsdocumenten, zoals GSM nota, reclamenota, Nota Openbare Ruimte en vervoersplannen.

Analyseren en advisering beleidsdocumenten op relevante informatie. Ruimtelijke ontwerpen van wegen, verkavelingen, fietspaden, landschapsplannen en openbare ruimte. Advisering Dagelijks Bestuur over ruimtelijke onderwerpen. Coördinator voor digitale bestemmingsplannen. Voorlichting burgers over verkeerstechnische aangelegenheden, bestemmingsplannen, algemene beleidsvoornemens, nieuw en bestaand beleid.

 

September 1997 – Oktober 1997                  Witteveen + Bos Amsterdam, Landmeetkundig medewerker

                                                                              Inmeting IJburgtram Amsterdam.

 

Augustus 1992 – Januari 1993                        Ingenieursbureau Nederlandse Spoorwegen (stage RHG), Assistent-opzichter

                                                                               Toezicht op verdubbeling van treinspoor Schiphol.

 

Januari 1993 – Augustus 1993                        Adviesbureau Haskoning Steenwijk (stage RHG), Civieltechnisch medewerker

                                                                               Ontwerpen, controleren en aanpassen van diverse civieltechnische projecten.

 

 

overige informatie

 

Overige vaardigheden:                                     Pragmatisch, Procesmatig, Organisatorisch, Onderhandelaar, Inhoudelijke leider en All-rounder

 

 

Jukwerd 2, 9746cn Groningen, Tel: 06 27097922, Email: info@buro-ro.nl